Sider

08 februar 2007

Hva er det egentlig dere skal i Brasil?

Jeg har begynt å innse at jeg ikke egentlig har forklart hva vi skal i Brasil. Ok, here it comes. Fredskorpset gir oss penger fordi de mener at nord-sørutveksling vil endre verden til det bedre. De igjen får penger av UD. Nedover har de partnerorganisasjoner, både norske og utenlandske, som sender folk fra og til Norge. Vår partnerorganiasjon er Latin-Amerikagruppene i Norge. Dette sier de om seg selv:

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon. Vi jobber for å spre informasjon om forholdene i Latin-Amerika og støtter de som jobber for en bedre framtid på kontinentet. For LAG er det viktig å støtte arbeidet med å finne alternativer til markedsliberalismen, følge opp demokratiserings- og fredsprosesser, og arbeide for grunnleggende menneskerettigheter.

En på Fredskorpset-kurset var sikker på at alle Laggere (som de kalles) er blodkommunister, men selv om Kristin har insistert på å lære meg Internasjonalen, føler jeg meg like sosialdemokrat fordet. Det er rom for oss og. Which is good. Jeg tror det lønner seg for dem å ha sånne som oss, for dersom en modererer språket sitt litt, støter en kanskje ikke like lett fra seg folk (les: Julie og Eva-Kristin). Poenget for meg er at jeg absolutt støtter dem vi skal til i Brasil. MST, De jordløses bevegelse, er Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, med anslagsvis 1,5 millioner medlemmer. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra har gjennom jordokkupasjoner siden midten av 1980-tallet bidratt til å skaffe jord til over én million fattige jordløse i Brasil.

Trikset er at i de fleste post-kolonier i Latin-Amerika har man hatt en eller annen form for jordreform. Jorda er latterlig urettferdig fordelt - de familiene som hadde dritmye jord under slaveriet og kolonitida, har fremdeles like mye jord. Fram til slaveriet opphørte i 1888, var det så å si fritt fram for hvem som helst å ta jord. Men etter 1888, innså jordeierne at dette kunne bli et problem, så da begynte man å ta betalt for jord.
Ettersom de ikke kunne betale. fikk ikke frigitte slaver tilgang til jord, og måtte fortsette å jobbe for sine tidligere eiere, på omtrent samme vilkår som før. Av de omlag 11 millioner slaver som ble hentet til Sør-Amerika, gikk sannsynligvis 8 millioner av disse til Brasil. Slik har det seg at Brasil idag har verdens største svarte befolkning etter Nigeria (!).

I Brasils grunnlov av 1986 står det at jord som ikke innfrir sin sosiale funksjon, kan eksproprieres av staten og deles ut til fattige som ønsker å drive jorda. Det finnes et statlig byrå, INCRA, som skal sørge for at jordreformen skjer, men dette er ikke effektivt. Ikke har de nok penger heller. Derfor presser MST myndighetene for å øke innsatsen for jordløse. Lula hadde håpet å gi jord til 400.000 familier fra 2003 ril 2006. Dette løftet ble ikke innfridd, men Lula har fokusert på å stabilisere økonomien. Han tror det skal komme flere resultater denne perioden. MST er skeptiske. De fortsetter å okkupere. Helt til de får en godkjenning. Da får de rettigheter - de får støtte til å bygge hus, etablere landsbyer og legge inn vann og strøm. Det MST driver er ikke store bruk, det er ikke effektivt jordbruk, men faktisk dyrkes 86% av maten som spises av brasilianere av småbønder. De store driver bare for eksport.

Mer følger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar